Nhà xưởng

HOẠT ĐỘNG 5+

Môi trường

Ngoài hoạt động đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, Công ty luôn chú trọng đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh môi trường và xác định rõ, đây là nhiệm vụ hàng đầu, yếu tố không thể thiếu trong chiến lược phát triển bền vững của Công ty.

Pháp luật

Chúng tôi sẽ tiến hành hoạt động kinh doanh của mình theo tất cả các luật và quy định áp dụng. Tuân thủ pháp luật không phải là thỏa hiệp trách nhiệm đạo đức. Mà là cung cấp điều kiện tối thiểu, tuyệt đối và cần thiết để thực hiện các nhiệm vụ của mình.

Tập thể

Xoá bỏ những định kiến với mọi người. Không làm ảnh hưởng đến công việc chung của phòng ban. Tránh những xung đột không đáng có tại cơ quan. Luôn gương mẫu trước các đồng nghiệp. Chủ động hỗ trợ đồng nghiệp trong công việc. Lắng nghe và đón nhận những ý kiến đóng góp từ đồng nghiệp.

Bản thân

Nhận thức rõ được vai trò và trách nhiệm của mình trong tổ chức. Có ý thức tiết kiệm và bảo vệ các tài sản của Công ty. Làm việc trên tinh thần hết việc chứ không hết giờ. Hoàn thành xuất xắc các công việc được giao. Luôn tự tìm ra những cách mới để hoàn thành công việc tốt nhất. Nâng cao chất lượng và hiệu quả công việc mỗi ngày.

Khách hàng

Tôn trọng đối tác, khách hàng. Cam kết thực hiện những gì đã hứa. Lo lắng cho những rủi ro của đối tác, khách hàng. Đồng cảm với khó khăn và luôn giúp cho các đối tác, khách hàng hài lòng.

Hỗ trợ Facebook